1. Giới thiệu dịch vụ Metronet:arrayContent_title

    Dịch vụ Metronet là dịch vụ kết nối các mạng (như mạng LAN tại các văn phòng, chi nhánh…) của một doanh nghiệp, một tổ chức thành một mạng riêng, duy nhất. Về mặt kỹ thuật, dịch vụ Metronet chính là VPLS (Virtual Private LAN service), mạng riêng ảo lớp 2 dựa trên công nghệ MPLS và Ethernet.

2. Lợi ích dịch vụ:

 • - Kết nối đơn giản với chi phí thấp.
 • Nhà cung cấp dịch vụ chỉ cung cấp kết nối trên lớp 2, khách hàng tự triển khai giao thức định tuyến trên lớp 3 nên khách hàng tự bảo mật thông tin tốt hơn.
 • Mềm dẻo: dễ dàng khai báo cấu hình dịch vụ và nâng cấp tốc độ đường truyền.
 • Độ tin cậy: cung cấp kênh truyền cho khách hàng với độ tin cậy rất cao.
 • Hỗ trợ đa giao thức tại phía khách hàng: vì nhà cung cấp dịch vụ không tham gia vào quá trình trao đổi định tuyến của khách hàng nên có thể hỗ trợ đa giao thức như IP, IPX, SNA…

3. Đặc tính kỹ thuật:

 • Truyền dẫn theo thời gian thực, không bị trễ
 • Tốc độ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp các kết nối theo tiêu chuẩn điểm- điểm, điểm - đa điểm
 • Cung cấp giải pháp kết nối giữa các mạng LAN-WAN

4. Sơ đồ kết nối

arrayContent_title

5. Phương thức tính cước:
    Cấu trúc cước dịch vụ Metronet gồm cước đấu nối hòa mạng trả một lần và cước dịch vụ hàng tháng:

 • Cước đấu nối hòa mạng bao gồm cước lắp đặt đường dây thuê bao và cước hòa mạng kênh đường lên. Cước đấu nối hoà mạng sẽ thay đổi theo tốc độ, địa điểm lắp đặt và vùng kết nối.
 • Cước dịch vụ hàng tháng bao gồm: cước thuê cổng, cước thuê kênh đường lên và cước thuê địa chỉ MAC. Cước dịch vụ hàng tháng sẽ thay đổi theo tốc độ, vùng kết nối, số lượng địa chỉ MAC mà khách hàng sử dụng.

6. Giá cước dịch vụ Metronet