1. Giới thiệu dịch vụ Megawan:arrayContent_title

     Dịch vụ mạng riêng ảo Megawan là dịch vụ kết nối các mạng máy tính nằm phân tán tại các điểm khác nhau ( như các văn phòng, các chi nhánh…) của khách hàng thành một mạng riêng, duy nhất.
     Dịch vụ Megawan hoạt động trên nền mạng IP, sử dụng phương thức chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS (Multi Protocol Laber Switching).
Lợi ích dịch vụ:

  • - Kết nối đơn giản với chi phí thấp.
  • - Mềm dẻo, linh hoạt: có thể vừa kết nối mạng riêng ảo vừa truy cập Internet (nếu khách hàng có nhu cầu).
  • - Cung cấp cho khách hàng các kênh thuê riêng ảo hoạt động ổn định có độ tin cậy cao.
  • - Dịch vụ MegaWan thích hợp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có diện trải rộng, gồm nhiều điểm có nhu cầu kết nối với nhau.
  • - Dễ dàng nâng cấp tốc độ đường truyền.

2. Phương thức tính cước:

      Cấu trúc cước dịch vụ Mega WAN gồm cước đấu nối hòa mạng trả một lần và cước dịch vụ hàng tháng:

  • - Cước đấu nối hòa mạng bao gồm cước lắp đặt đường dây thuê bao và cước hòa mạng kênh đường lên. Cước đấu nối hoà mạng sẽ thay đổi theo tốc độ, địa điểm lắp đặt và vùng kết nối.
  • - Cước dịch vụ hàng tháng bao gồm: cước thuê cổng và cước thuê kênh đường lên. Cước dịch vụ hàng tháng sẽ thay đổi theo tốc độ, vùng kết nối.

3. Giá cước dịch vụ Mega WAN