Dịch vụ “Phong cách sống” trên MyTV
(18-07-2012 14:31:21)

MyTV vừa ban hành giá cước dịch vụ “Phong cách sống” trên hệ thống truyền hình MyTV cụ thể như sau.

 

Mức cước trần: 100.000đ/bộ giải mã/tháng, mức cước chi tiết cho từng lần xem được thể hiện trên màn hình TV và cho phép sử dụng trong vòng 24h.

Nội dung dịch vụ “Phong cách sống” bao gồm những chuyên mục, những ý tưởng đột phá mà ở cốt lõi của chương trình chính là “Chúng tôi nghe thấy trái tim bạn”. Phong cách sống hiểu những điều mà khách hàng muốn và những điều họ sẽ muốn cộng thêm sự quan tâm với khách hàng. Mức cước trên áp dụng đối với 2 gói cước MyTV Silver và MyTv Silver HD.

Mức cước trên áp dụng kể từ ngày 20/7/2012.

 

(--- admin ---)