Bán đấu giá tài sản thanh lý
(13-12-2021 08:05:47)

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản thanh lý

Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý sau:

     1/ Tên tài sản thanh lý: Hệ thống tổng đài Call Center đã qua sử dụng (Danh

mục tài sản thanh lý kèm theo).

     2/ Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thuộc nguồn vốn đầu tư phục vụ SXKD của Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu.

     3/ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

          - Thời gian: Trong giờ làm việc từ ngày 08/12/2021 đến 10/12/2021;

          - Địa điểm: Phòng Bán hàng Online - Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng  Tàu, Địa chỉ 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

     4/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

          - Thời gian: Trong giờ làm việc từ ngày 08/12/2021 đến 10/12/2021;

          - Địa điểm: Phòng Nhân sự - Tổng hợp, Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng  Tàu, Địa chỉ 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

     5/ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 12.063.569 đồng.

     6/ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Miễn phí.

     7/ Quy định tiền đặt trước tham gia đấu giá:

          - Số tiền đặt trước: 2.000.000 đồng.

          - Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong giờ làm việc từ ngày 08/12/2021 đến 10/12/2021;

          - Nơi nhận tiền đặt trước: Phòng Kế toán – Kế hoạch, Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng  Tàu, Địa chỉ 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

     8/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

          - Thời gian: Trong giờ làm việc từ ngày 08/12/2021 đến 10/12/2021;

          - Địa điểm: Phòng Nhân sự - Tổng hợp, Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng  Tàu, Địa chỉ 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu;

          - Điều kiện: Cá nhân hoặc tổ chức có đủ tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật Nhà nước.

          - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp.

     9/ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

          - Thời gian: 10h00 ngày 13/12/2021;

          - Địa điểm: Phòng họp, Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng  Tàu, Địa chỉ 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu;

     10/ Hình thức và phương thức đấu giá:

          - Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín.

          - Phương thức đấu giá:

               + Trả giá lên theo bước giá quy định;

               + Không hạn chế số vòng đấu giá, cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá;

               + Cá nhân/tổ chức trúng đấu giá là người trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm.

     11/ Nội dung khác:

          - Cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá;

          - Tài sản được bán thanh lý trọn gói theo danh mục;

          - Điều kiện và thời gian hoàn trả tiền cọc: Tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho người tham gia mua tài sản nhưng không trúng giá trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả đấu giá; Tiền đặt cọc sẽ không hoàn trả cá nhân, tổ chức trúng giá mà từ chối mua tài sản;

          - Tổ chức/cá nhân trúng đấu giá sẽ tự thu gom, vận chuyển tài sản;

          - Thời gian làm thủ tục thanh toán và nhận tài sản thanh lý: chậm nhất là trước 16h00 ngày 17/12/2021;

          - Sau thời hạn 16h00, ngày 17/12/2021, Tổ chức/cá nhân không đến làm thủ tục và nhận tài sản thanh lý thì người bỏ giá thấp hơn kế tiếp hợp lệ được trúng đấu giá.

          - Hình thức thông báo đấu giá:

               + Trên Website của VNPT BRVT;

               + Niêm yết thông báo đấu giá tại Cửa hàng giao dịch Phòng Bán hàng 1; Địa chỉ 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nhân sự - Tổng hợp - Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 02543.524556./.

(--- TTKD ---)